mergvaikis

mergvaikis
mer̃gvaikis sm. (1) K, J, Užv, Skr, Jnš, Gs menk. nesantuokoje gimęs vaikas, pavainikis: Mergvaikių paklausais tarp jų (lietuvaičių) neantsiklausi S.Dauk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • benkartas — ×beñkartas (l. bękart) sm. (1) 1. Rm, Grg, P ne santuokoje gimęs vaikas, pavainikis: Benkartas, mergvaikis, dykaduonis, vėjavaikis, – vis tai beveik kasdien girdėjo LzP. 2. niekinamas, plūstamas ko pavadinimas: Tie beñkartai ėriukai vėl į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mergavaikis — mergãvaikis sm. (1) KI662 žr. mergvaikis: Kaip mergavaikis, jis ir augdamas nuo pat kūdikystės neturėjo ramumo: visi kaimo vaikai iš jo tyčiojosi ir juokėsi J.Bil …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • riūktuvas — riūktùvas sm. (2) ◊ riūktuvùs paleisti imti šaukti, plyšoti: Tai paleido mergvaikis riūktuvùs! Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saporas — sãporas (nlt.?) scom.: Dvyliktos kartos mergvaikis vadinas sãporas Gršl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”